Angelika Klüssendorf tworzy zarówno prozę, jak i dramaty teatralne. Autorka była wielokrotnie wyróżniana różnorodnymi nagrodami literackimi. Wydana w 2011 r., poruszająca i kontrowersyjna, powieść „Dziewczyna”, zapoczątkowała tzw. trylogię „Kwiecień”. Jej każda kolejna część wywoływała poruszenie i trafiała na listę kandydatów do najważniejszej niemieckiej nagrody książkowej (Deutscher Buchpreis).

Korzenie biograficzne Angeliki Klüssendorf sięgają do NRD, gdzie wychowała się w Lipsku w latach sześćdziesiątych. Ze wschodnich Niemiec w połowie lat osiemdziesiątych przeprowadziła się do zachodnich. Przez to jej powieści stanowią mentalny pomost między obu światami, tj. dawnym blokiem wschodnim i tą częścią Europy, która nie została podporządkowana po II Wojnie Światowej imperium rosyjskiemu – ZSRR.

Autorka od 1989 r. kiedy to wzięła udział w konkursie literackim Ingeborg-Bachmann, otrzymała liczne nagrody literackie, w tym nagrodę SWR-Najlepszych (SWR-Bestenliste), nagrodę Hermanna Hessego i in.

Autorem zdjęcia jest Gene Glover.

Publikacje

O Autorze

Powrót do listy autorów