„Za książką kryje się autor. Jego pisanie jest zawsze listem do czytelnika…”

Jarosław Iwaszkiewicz, źródło: Bolesław Bołsanowski, Wojciech Lucas, „Pisarze i czytelnicy”